کورین | طرح واجرای صفحات کورین | صفحه کورین | سنگ کورین صفحات اکریلیک پاسارگاد www.corianpassargad.com دفترفروش : تهران میدان رسالت خیابان هنگام ، بالاتر از سی متری دوم ، 14 مرکزی پلاک 32 مدیر فروش : هژیر سخنگو ٥ _ ٧٧٢٠١٣٥٤ ٠٩١٢١٥٧١٢٣٦ http://corianpassargad.mihanblog.com 2020-05-24T20:33:21+01:00 text/html 2016-12-19T20:16:56+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو ترموفورمینگ کورین http://corianpassargad.mihanblog.com/post/183 <font size="3">شکل پذیری&nbsp;</font><a href="http://corianpassargad.mihanblog.com/extrapage/places" target="_blank" title="کورین">کورین</a><font size="3">&nbsp;توسط حرارت که از آن به ترموفرمینگ نام میبریم یکی از خواصیست که بسیار مناسب ساخت انواع دکوراسیون و خصوصا روشوییها می باشد.</font><div><font size="3">این خاصیت به کورین اجازه ی شکل پذیری به هر صورتی را می دهد که در نهایت به بهترین شکلهای دلخواهمان برای هر نوع سفارش دست خواهیم یافت.</font></div><div><font size="3">در زیر برخی از این مدلها را مرور خواهیم کرد:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/Dv0iz]</div> text/html 2016-12-18T14:19:47+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو قیمت کورین از برندهای متفاوت موجود در بازار http://corianpassargad.mihanblog.com/post/154 <div><p style="color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://www.corianpassargad.com/" target="" title="کورین"><font size="2">سنگ کورین</font></a><font size="2">&nbsp;بر اساس رنگها و اشکال مختلف آن قیمتهای مختلفی دارند که این قیمتها به هیچ وجهی در کیفیت و خواص آنها تاثیری ندارند و فقط بسته به شکل ظاهری و بصری آن رقم می خورند</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2">ذیلا به مهم ترین آنها اشاره می شود : قیمتها براساس فی متر طول/هزار تومان می باشند</font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:15;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;صفحات کورین برحسب برند</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;پاسارگاد با ضمانت</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;سامسونگ _ لوته</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;بدون ضمانت</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;سندد و سالید</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;لطفا تماس بگیرید</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font color="#ff0000">قیمتها بین 450 تا 900 در نوسانند</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;300</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;اسپن</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font color="#ff0000">به علت تغییرات دلار قیمتها&nbsp;ثابت نیستند لطفا تماس بگیرید</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;پبل</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><font color="#ff0000">09121571236</font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;تالوس</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;تمپست</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><br></div></div></div></div><div>لازم به ذکر است هرکدام از گریدهای فوق شامل یکسری از کدهای متفاوت است که بشرح ذیل می باشند</div><div><br></div><div>کورین گرید &nbsp; &nbsp; Tempest &nbsp; &nbsp; شامل کدهای کورین &nbsp; &nbsp;PIN &nbsp; PSL &nbsp; PRT &nbsp; PAP &nbsp; PBN &nbsp; PLZ &nbsp; PSH</div><div>کورین گرید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Aspen &nbsp; &nbsp; &nbsp;شامل کدهای کورین &nbsp; &nbsp;PA06 &nbsp; PA11 &nbsp; PA12 &nbsp; PA13 &nbsp; PA14</div><div>کورین گرید &nbsp; &nbsp; &nbsp; Pebble &nbsp; &nbsp; &nbsp;شامل کدهای کورین &nbsp; &nbsp;PG40</div><div>کورین گرید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Talus &nbsp; &nbsp; &nbsp;شامل کدهای کورین &nbsp; &nbsp;PT10 &nbsp; PT57</div><div>کورین گرید &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sanded &nbsp; &nbsp; &nbsp;شامل کدهای کورین &nbsp; &nbsp;PS21 &nbsp; PS23 &nbsp; PS40 &nbsp; PS41 &nbsp; PAB</div><div><br></div><div>قیمت ابزارهای کورین نیز از متری 35 تا 75 هزارتومان متغیرند که در بخش&nbsp;<a href="http://corianpassargad.mihanblog.com/extrapage/tools" target="" title="لیست ابزارهای کورین">لیست ابزارهای کورین</a>&nbsp;از نظر شکل ظاهری و تنوع در ابزارهای کلاسیک به طور مفصل توضیح داده شده اند&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8282716092/%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86_51_.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-19T08:19:40+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو اطلاعات تماس شرکت کورین پاسارگاد http://corianpassargad.mihanblog.com/post/140 <div style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br></strong></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br></strong></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br></strong></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br></strong></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);"><strong>صفحات اکریلیک پاسارگاد</strong></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px;"><br></div><div><br></div><div>آدرس سایت:&nbsp;<a href="www.corianpassargad.com" target="" title=""><font size="5">www.corianpassargad.com</font></a></div><p style="padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl;"><span style="font-size: medium; line-height: 20.4px; text-align: justify;">دفترفروش : تهران میدان رسالت خیابان هنگام بالاتر از سی متری دوم 14&nbsp;مرکزی&nbsp;پلاک 32</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">مدیر فروش : هژیر سخنگو</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; line-height: 20.4px;">٥ _ ٧٧٢٠١٣٥٤</span></p><p style="padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="3"><span style="line-height: 20.4px;">٠٩١٢١٥٧١٢٣٦</span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; text-align: justify;"><br></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></p> text/html 2014-10-29T14:16:35+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو کورین و صرفۀ اقتصادی http://corianpassargad.mihanblog.com/post/72 <div><span style="font-size: medium; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify;"><br></span></div><span style="font-size: medium; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify;">صفحــات کورین از سبکترین مصـــالحی است که برای اجـــرا بعنوان صفحـات اشپزخانه به کار میروند بدین صورت که صفحــات دیگر همچون سنگ طبیعی یا کوارتز و حتی mdf چند لایه با ضخامتهای مشــابه از سی تا صد درصد از کورین سنگین تر می باشند و بدین ترتیب وزن نهایی و اسکلت ساختمـان و هزینه تمام شده بنا را افزایش می دهند و همین عامل در کنار ترمیم پذیری کورین سبب توجیه اقتصادی قابل توجه این متریال برای اجراهای ساختمانی گردیده است .</span> <div><br></div><div><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8138490826/18a.jpg" alt="کورین"></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2014-08-28T09:41:39+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو کورین - طرح واجرای صفحات یکپارچه آشپزخانه http://corianpassargad.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 18px;"><br></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 18px;"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8123886918/h20.jpg" alt="کورین"></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 18px;"><br></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><div style="text-align: justify; line-height: 17.99715805053711px;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify; line-height: 17.99715805053711px;"><font size="3">صفحات کورین یا سنگ مصنوعی نوعی از سطوح سخت (Solid surface) میباشد که به دلیل یکپارچگی&nbsp;و&nbsp;نفوذ ناپذیری در مقابل باکتریها (Anti bacterial) انتخاب منــاسبی جهت اجـــرا در آشپزخــانه ، آزمایشگاهها ، حمـــام ، سرویسهای بهداشتی و اصولا" کلــیه مکانهایی که در آنها مراقبت بیش از اندازه نسبت به بهداشت محیطی وجود دارد ، می بـــاشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font style="line-height: 17.99715805053711px;"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font style="line-height: 17.99715805053711px;"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8137215734/29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font style="line-height: 17.99715805053711px;"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font style="line-height: 17.99715805053711px;"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font style="line-height: 17.99715805053711px;">صفحات کوریــــن بدلیل قابلیت بسیار بـــالا در برش ، چسباندن ، انعطاف پذیری</font><span style="line-height: 17.99715805053711px;">&nbsp;( Flexibility ) و پولیش کاری , لذتی وصف ناشدنی در امر طراحی آشپزخــانه ودکوراسیون ایجـــاد میکند ، به طوریکه در finishing نهایی ، حتی بسیاری از نواقص طــراحی قبل از خودش را مخفی میکند .&nbsp;</span></font></div></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 18px;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8137220376/27a.jpg" alt="کورین"></p></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 18px;"><br></div> text/html 2014-08-28T09:39:56+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو روشویی کورین http://corianpassargad.mihanblog.com/post/9 <div><br></div> <div><br></div><img hspace="1" border="1" align="absmiddle" vspace="1" src="http://s1.picofile.com/file/8102134568/h14.jpg" alt=""><div> <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 21.59375px; text-align: right;"><font size="3">یکی از خواصی که صفحات کورین را متریال مطلوب جهت ساخت روشویی می گرداند ، واتر پروف بودن آن است .</font></span></div><div><span style="font-size: small; line-height: 21.59375px; text-align: right;"><br></span></div><div><img hspace="1" border="1" align="absmiddle" vspace="1" src="http://s2.picofile.com/file/8102134634/h15.jpg" alt=""><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 21.59375px; text-align: right;">&nbsp;</span></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 21.59375px; text-align: right;"><font size="3">ترمیم پذیری صفحات کورین نیز امتیاز برتر این ماده نسبت به سایر مصالح مشابه جهت انتخاب انبوه سازان می باشد که در بخش&nbsp;</font><a href="http://corianpassargad.mihanblog.com/extrapage/projects" target="" title="پروژه های کورین">پروژه های کورین</a><font size="3">&nbsp;به تعدادی از آنها پرداخته ایم .</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 21.59375px; text-align: right;"><font size="3"><br></font></span></div><div><br></div><div><img hspace="1" border="1" align="absmiddle" vspace="1" src="http://s2.picofile.com/file/8102010176/h13.jpg" alt=""></div><div><br></div> </div> text/html 2014-08-26T13:35:33+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو ویژگیهای کورین http://corianpassargad.mihanblog.com/post/51 <div style="direction: rtl; text-align: center;"><div style="direction: rtl; text-align: right;"><div style="direction: rtl; text-align: justify;"><div style="direction: rtl; text-align: center;"><div style="direction: rtl; text-align: right;"><div style="direction: rtl; text-align: justify;"><div style="direction: rtl; text-align: center;"><div style="direction: rtl; text-align: right;"><div style="direction: rtl; text-align: justify;"><div style="direction: rtl; text-align: center;"><div style="direction: rtl; text-align: right;"><div style="direction: rtl; text-align: justify;"><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8138490826/18a.jpg" alt="کورین"></span></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;"><br></span></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><font size="3"><b><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">برخی از ویژگی های کاربردی&nbsp;</span>صفحات کورین<span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">:</span></b></font><br style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">1- ظاهر زیبا و با دوام</span></font></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><font size="2"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">2- تنوع رنگ بالا</span></font></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><font size="2"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">3- مقاومت در برابر ضربه و حرارت</span></font></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><font size="2"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">4- یکپارچه و بدون درز در اتصالات</span></font></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><font size="2"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">5- پولیش پذیری و قابلیت پرداخت بسیار عالی</span></font></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><font size="2"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">6- تحمل وزن 500 کیلوگرم بر متر مربع</span></font></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><font size="2"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;">7- ضد آب - ضد لک - ضد حریق</span></font></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="font-size: small; direction: rtl; text-align: start;">8-&nbsp;</span><font face="Tahoma, Times New Roman, sans-serif" style="font-size: small;"><span style="text-align: start;">ترمیم پذیر و به صرفه از نظر اقتصادی</span></font></p><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="direction: rtl; "></span></span></div></div><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl; "></span></div><div style="direction: rtl;"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8123019034/h19.jpg" alt="کورین پاسارگاد" style="direction: rtl; "></div></div><div style="direction: rtl;">&nbsp;</div><div style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl; "></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="2">با افتخار اعلام میداریم :&nbsp;</font><span style="font-size: small; direction: rtl;">&nbsp;کـادر مجرب</span><font size="2">&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3"><b>مهندسی طــراحیِ</b></font><font size="2">&nbsp;</font><span style="font-size: small; direction: rtl;">این شرکت</span><span style="font-size: small; direction: rtl;">&nbsp;</span><font size="2">در پروژه های محوله ، ناظر بر طــراحی و اجرا خواهند بود که&nbsp;</font><span style="font-size: small; text-align: justify;">توسط پرسنل&nbsp;اجرایی&nbsp;دوره دیدۀ&nbsp;کره جنــوبی</span><span style="font-size: small; text-align: justify;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font>بانجام میرسد<font color="#ff0000">&nbsp;</font></span><font size="2">همچنین علاوه بر&nbsp;استفـــاده از محصولات درجه یک تـــولیدی شـرکت پاســــارگاد ، از کلیـــه&nbsp;محصولات مرغوب خــــارجی&nbsp;</font><span style="font-size: small; direction: rtl;">مانند سامسونگ&nbsp;</span><span style="font-size: small; direction: rtl;">هنکس ، تری استون&nbsp;</span><span style="font-size: small; direction: rtl;">و ال جی نیز بهره میبریم&nbsp;</span></div><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px; text-align: justify;"></p><div style="text-align: justify; direction: rtl;">&nbsp;</div><p style="direction: rtl; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px;"><img hspace="1" border="1" align="absmiddle" vspace="1" src="http://s5.picofile.com/file/8102319542/h3.jpg" alt="" style="direction: rtl;"></p><p style="direction: rtl; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px;"><br></p><p style="direction: rtl; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px;"><br></p></div><p style="text-align: center; direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><font size="3">برای اطلاع از تنوع محصولات ما از صفحۀ&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><br style="direction: rtl; "></p><p style="text-align: center; direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><font size="5" color="#ff0000"><span style="direction: rtl;">&nbsp;</span><a title="محصولات" href="http://corianpassargad.mihanblog.com/extrapage/products" target="_blank" style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">محصولات شرکت کورین پاسارگاد</span></span></a></font></p><p style="text-align: center; direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><br style="direction: rtl; "></p><p style="text-align: center; direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><font size="2">بازدید کنید</font></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><br style="direction: rtl; "></span></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><span style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"><img hspace="1" border="1" align="absmiddle" vspace="1" src="http://s4.picofile.com/file/8102010034/h12.jpg" alt="" style="direction: rtl;"></span></p><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl; "></span></div><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl; "></span></div><div style="direction: rtl;"><div style="font-size: 12px; text-align: start; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.399999618530273px;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);"><strong>صفحات اکریلیک پاسارگاد</strong></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: start; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.399999618530273px;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br></strong></span></div><div style="text-align: start; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آدرس سایت: www.corianpassargad.com</font></strong></span></div><p style="font-size: 12px; margin-top: 8px; margin-left: 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.399999618530273px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">دفترفروش : تهران میدان رسالت خیابان هنگام بالاتر از سی متری دوم 14&nbsp;مرکزی&nbsp;پلاک 32</span></p><p style="font-size: 12px; margin-top: 8px; margin-left: 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.399999618530273px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">مدیر فروش : هژیر سخنگو</span></p><p style="font-size: 12px; margin-top: 8px; margin-left: 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.399999618530273px;"><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 0);">5 _ 77201354</span></p><p style="font-size: 12px; margin-top: 8px; margin-left: 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.399999618530273px;"><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 0);">09121571236</span></p></div><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><br style="direction: rtl; "></p><p style="text-align: center; direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><font size="2" color="#ff0000">ویدیوی زیر را هم از سریال شوخی کردمِ مهران مدیری ببینید و لذت ببرید</font></p><p style="text-align: center; direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"><br style="direction: rtl; "></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"></p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px 0px 2px; padding: 0px;"></p><p></p><div class="aparatFrame" style="text-align: center; direction: rtl;"><iframe frameborder="0" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="435" height="290" src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/hXFYT/vt/frame" style="direction: rtl; "></iframe></div><div class="aparatFrame" style="text-align: center; direction: rtl;"><br></div></div></div></div></div></div></div><p style="font-size: 12px; direction: rtl; background-color: rgb(255, 0, 0);"></p></div></div></div> text/html 2014-08-26T13:29:08+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو تنوع محصولات شرکت تولیدی کورین (پاسارگاد) http://corianpassargad.mihanblog.com/post/50 <div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><strong style="font-size: large;">صفحات اکریلیک کورین پاسارگاد</strong></div><div><p style="padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl;"><span style="font-size: medium; line-height: 20.4px; text-align: justify;">دفترفروش : تهران میدان رسالت خیابان هنگام بالاتر از سی متری دوم 14&nbsp;مرکزی&nbsp;پلاک 32</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;">مدیر فروش : هژیر سخنگو</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 20.4px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; line-height: 20.4px;">٥ _ ٧٧٢٠١٣٥٤</span></p><p style="padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="3"><span style="line-height: 20.4px;">٠٩١٢١٥٧١٢٣٦</span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 8px 0px 0px 2px; direction: rtl; text-align: justify;"><font size="3"><span style="line-height: 20.4px;"><br></span></font></p></div></div> <font size="2">با افتخار تنوع رنگ بندی و دانه بندی&nbsp;</font><span style="font-size: small; ">محصولات&nbsp;</span><font size="2">بشرح ذیل تقدیم مشتریان محترم میگردد، که صد البته این تنوع را در بخش&nbsp;</font><a href="https://www.corianpassargad.com/iranian-corian-products/" target="" title="محصولات کورین">محصولات کورین</a><font size="2">&nbsp;بصورت تفصیلی با توضیحات خواهید دید</font><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><a title="کورین - فروش ورق" href="http://s5.picofile.com/file/8121023492/PG40.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(44, 88, 151); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 100ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204842/PG40a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="کورین - فروش ورق" href="http://s5.picofile.com/file/8121023776/PIN.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204800/PINa.jpg" alt="کورین" width="100" height="100" style="font-size: 10pt;"></a><a title="کورین پاسارگاد" href="http://s5.picofile.com/file/8121023884/PSL.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204350/PSLa.jpg" alt="کورین" width="100" height="100" style="font-size: 10pt;"></a><a title="تولید کورین پاسارگاد" href="http://s5.picofile.com/file/8121023992/PRT.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204700/PRTa.jpg" alt="کورین" width="100" height="100" style="font-size: 10pt;"></a><a title="کورین - فروش ورق" href="http://s5.picofile.com/file/8121024050/PAP.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204926/PAPa.jpg" alt="کورین" width="100" height="100" style="font-size: 10pt;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><a title="کورین پاسارگاد" href="http://s5.picofile.com/file/8121022450/PS23.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204542/PS23a.jpg" alt="کورین"></a><a title="کورین پاسارگاد" href="http://s5.picofile.com/file/8121022526/PS40.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204518/PS40a.jpg" alt="کورین"></a><a title="کورین پاسارگاد" href="http://s5.picofile.com/file/8121023592/PT10.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204326/PT10a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="کورین - فروش ورق" href="http://s5.picofile.com/file/8121024284/PLZ.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8137204742/PLZa.jpg" alt="کورین" style="font-size: 10pt;"></a><a title="اجرای صفحات یکپارچه کورین" href="http://s5.picofile.com/file/8121022834/PA11.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137204018/PA11a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><a title="کورین - فروش ورق" href="http://s5.picofile.com/file/8121024442/PSH.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137204384/PSHa.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="صفحات کورین" href="http://s5.picofile.com/file/8121023334/PA14.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137204976/PA14a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="کورین - فروش ورق" href="http://s5.picofile.com/file/8121023292/PAB.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137204950/PABa.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="تولید کورین پاسارگاد" href="http://s5.picofile.com/file/8121022400/PS21.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137204642/PS21a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="کورین - فروش ورق" href="http://s5.picofile.com/file/8121024168/PBN.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137204892/PBNa.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><a title="کورین - فروش ورق" href="http://s5.picofile.com/file/8121022918/PA12.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137205042/PA12a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="صفحات کورین" href="http://s5.picofile.com/file/8121023026/PA13.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137205018/PA13a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="کورین" href="http://s5.picofile.com/file/8121022776/PA06.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137203950/PA06a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="کورین پاسارگاد" href="http://s5.picofile.com/file/8121023692/PT57.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137204134/PT57a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a><a title="تولید کورین پاسارگاد" href="http://s5.picofile.com/file/8121022576/PS41.jpg" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"><img title="کورین" src="http://s5.picofile.com/file/8137204484/PS41a.jpg" alt="کورین" width="100" height="100"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8207772976/PVZ.jpg" target="_blank" title="کورین" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207778568/PVZa.jpg" alt="کورین"></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8207772884/PCZ.jpg" target="" title="کورین"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8207778468/PCZa.jpg" alt="کورین" style="font-size: 11px;"></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8207772934/PWZ.jpg" target="_blank" title="کورین"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207778642/PWZa.jpg" alt="کورین" style="font-size: 11px;"></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8207773076/PS30.jpg" target="_blank" title="کورین"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8207778534/PS30a.jpg" alt="کورین" style="font-size: 11px;"></a><a href="http://s3.picofile.com/file/8207772784/P095.jpg" target="_blank" title="کورین"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8207778392/P095a.jpg" alt="کورین" style="font-size: 11px;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;">&nbsp;</p></div> text/html 2014-04-13T08:50:43+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو مشخصات فنی کورین ( Corian technical data ) http://corianpassargad.mihanblog.com/post/12 <div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="impact">صفحات کورین دارای مشخصات فنی مانند حرارت پذیری ، خش پذیری ، دیتیل ، مقاومت در برابر باکتریها ، انعطاف پذیری و ..... می باشد که طبق آزمایشات خاصی مشخص می شود و در مورد صفحات سامسونگ در بخش</font><a href="https://www.corianpassargad.com/corian-technical-data/" target="_blank" title=" مشخصات فنی کورین"> </a>مشخصات فنی کورین<font face="impact">&nbsp;در سایت موجود است</font> .</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8114766418/h16.jpg" alt="کورین"></div> text/html 2013-11-22T19:49:54+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو فروش ورق کورین http://corianpassargad.mihanblog.com/post/8 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px; text-align: center;"><img hspace="0" border="1" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8101990084/h6.jpg" alt=""></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px; text-align: center;"><span style="color: rgb(64, 64, 66); font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px; text-align: center;"><span style="color: rgb(64, 64, 66); font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><strong><font size="4">جهت رفاه حال همکاران&nbsp;</font></strong></span><span style="font-size: 11.8182px; font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><font size="3">فروش ورق</font><font size="4">&nbsp;</font></span><a href="https://www.corianpassargad.com/" target="" title="کورین ایرانی"><font class="key" size="4" style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><strong>کورین</strong></font><span style="font-size: 11.8182px; font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><strong><font size="4" style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;ایرانی</font></strong></span></a><span style="font-size: 11.8182px; font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(64, 64, 66);">&nbsp;<font size="3">مشابه</font>&nbsp;</span><font size="4" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کدهای سامسونگ</strong></font><span style="color: rgb(64, 64, 66);"><font size="4">&nbsp;</font><font size="3">بصورت</font></span></span><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right; font-size: 11.8182px; color: rgb(64, 64, 66);">&nbsp;</span><font size="5" style="font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right; color: rgb(0, 0, 255);">شاخه و تکه&nbsp;</font><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: -webkit-right;">میباشد و همکاران محترم می توانند برای جلوگیری از به هدر رفتن ورق مبادرت به اینگونه خرید بنمایند&nbsp;</span></p><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="1" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8101990168/h8.jpg" alt=""></div> text/html 2013-11-22T14:57:20+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو تاریخچه کورین http://corianpassargad.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; line-height: 17.99715805053711px;"><font size="2" color="#6600cc" style="font-size: 11.818181991577148px;">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; line-height: 17.99715805053711px;"><div style="text-align: right; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 18px;"><font size="3" style="text-align: justify; font-family: tahoma;"><span style="line-height: 20.390625px;">کورین یا صفحــــات آكریلیک یا (Solid Surfaces) در سال 1960 توسط گروهی از مهندســـان و پژوهشگران شركت صنایع شیمیایی Dupont</span></font>&nbsp;&nbsp;<span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;">به وجود آمد.&nbsp;</span></div><div style="text-align: right; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 18px;"><div style="font-size: 11.818181991577148px;"><span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;">اولین ورقه&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px; text-align: justify;">کورین</span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;">&nbsp;در ســال 1946 نام گذاری شد و در ســـال&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;">1968&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;">به بازار جهانی صادر&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;">شد . درحال حـــاضر بین 8 تا 10 شركت&nbsp;بزرگ کورین&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;">و بیش از 11 شركت كوچک در حال تولید هزاران گونه مختلف از&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;">این مواد هستند.</span></div><div style="font-size: 11.818181991577148px;"><span style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: medium; line-height: 20.390625px;"><br></span></div></div></div><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; line-height: 17.99715805053711px;"><img hspace="1" border="1" align="absmiddle" vspace="1" src="http://s1.picofile.com/file/8101990218/h9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; line-height: 17.99715805053711px;"><font size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; line-height: 17.99715805053711px;"><font size="2">مـــــــواد اولیه تشکیل دهنده سنگ مصنوعی Corian شامل اکریلیک و رزین میباشد که همین امر سبب ضد خش و لک بودن ، یکپارچگی و ترمیم پذیری فوق العاده آن می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px;"><font size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px; text-align: center;"><font size="2" color="#6600cc"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px; text-align: center;"><img hspace="0" border="1" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8101989818/h2.jpg" alt=""></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px; text-align: center;"><font color="#6600cc"><font size="2"><br></font></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px; text-align: center;"><font color="#6600cc"><font size="2"><br></font></font></div><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; line-height: 17.99715805053711px;"><br></div><div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; line-height: 17.99715805053711px;"><br></div><div style="text-align: justify; line-height: 17.99715805053711px;"><div class="hp_view_details" style="vertical-align: top; padding-left: 7px; text-align: right; border: 0px solid rgb(239, 242, 245); line-height: 20px; direction: rtl;"><div class="toolbar-pdaging" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; padding-top: 7px; height: 21px;"><br></div><div class="toolbar-pdaging" style="color: rgb(51, 51, 51); padding-top: 7px; height: 21px;"><font size="5" face="impact"><b>موقعیت ماهواره</b></font></div><div class="toolbar-pdaging" style="padding-top: 7px; height: 21px;"><div class="hp_view_details" style="vertical-align: top; padding-left: 7px; border: 0px solid rgb(239, 242, 245); font-family: Tahoma;"><div class="toolbar-pdaging" style="color: rgb(51, 51, 51); padding-top: 7px; height: 21px;"><br></div><div style="padding: 15px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); margin: auto; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><a title="موقعیت ماهواره" href="http://www.ir-g.ir/component/ads/googlemap/90792?lat=35.75418&amp;long=51.51095&amp;tmpl=component" class="c6 cboxElement" style="color: rgb(0, 0, 153); text-decoration: none;"><img src="http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=35.75418,51.51095&amp;zoom=14&amp;size=480x500&amp;sensor=false&amp;markers=color:green%7Clabel:G%7C35.75418,51.51095" border="0" style="border: 0px;"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>.</div></div></div></div></div></div> text/html 2013-11-15T11:02:25+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو تولید و فروش ورق کورین http://corianpassargad.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">کورین ,</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">صفحه کورین ,</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">صفحه اکریلیک</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">سنگ کورین</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , تولید کورین , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">صفحات یکپارچه کورین</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">سنگ مصنوعی ,</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">کورین سامسونگ</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">صفحات آنتی باکتریال , سنگ یکپارچه</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">فروش کورین , قیمت کورین</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">کورین ایرانی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">کورین خارجی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">اجرای کورین</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> ,</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"> اجرای سنگ کورین</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"> , </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:1.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">اجرای صفحات یکپارچه کورین , کانتر کورین , کورین آشپزخانه , کورین روشویی , طراحی کورین , طرح و اجرای کورین , کورین حمام , فروش صفحات کورین , اجرای صفحات کورین , &nbsp;کورین آشپزخانه , کورین حمام , کورین آزمایشگاه , تولید کورین پاسارگاد , شناخت کورین , مشخصات فنی کورین , نمایندگی صفحات کورین , شرکت تولیدی کورین پاسارگاد , صفحات یکپارچه کورین پاسارگاد , اجرای صفحات یکپارچه کورین</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 7.15pt; font-size: 1pt;">صفحات کورین بهترین متریال برای اجرای روشویی و سرویسهای بهداشتی است به دو دلیل عمده : دلیل اول اینکه این صفحات بخاطر اجرای یکپارچه و بدون درز ، اجازه ورود و تجمع هیچ نوع باکتری را نمی دهند و این مکانها همیشه عاری از هرگونه </span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 7.15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" color="#c0c0c0"><span lang="AR-SA">صفحات کورین بهترین متریال برای اجرای روشویی و سرویسهای بهداشتی است به دو دلیل عمده : دلیل اول اینکه این صفحات بخاطر اجرای یکپارچه و بدون درز ، اجازه ورود و تجمع هیچ نوع باکتری را نمی دهند و این مکانها همیشه عاری از هرگونه میکروب است ، دلیل دوم به متریال این نوع صفحات بستگی دارد ؛ چرا که حساسیت به آب همیشه یکی از معضلات مصالح استفاده شده در این مکانها بوده است ، مثلا مصالح فلزی عموما در معرض خوردگی قرار دارند و یا مصالح خانواده چوب در نهایت محکوم به پوسیدگ و فرو پاشی اند ، البته مصالحی مثل سنگ طبیعی دوام کافی را دارند ولی به دلیل صلب بودن و قدیمی شدن کاملا از مد افتاده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: Georgia, serif;"><span dir="LTR"></span> .</span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 7.15pt; font-size: 1pt;">میکروب است ، دلیل دوم به متریال این نوع صفحات بستگی دارد ؛ چرا که حساسیت به آب همیشه یکی از معضلات مصالح استفاده شده در این مکانها بوده است ، مثلا مصالح فلزی عموما در معرض خوردگی قرار دارند و یا مصالح خانواده چوب در نهایت محکوم به پوسیدگ و فرو پاشی اند ، البته مصالحی مثل سنگ طبیعی دوام کافی را دارند ولی به دلیل صلب بودن و قدیمی شدن کاملا از مد افتاده اند</span><span dir="LTR" style="line-height: 7.15pt;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 7.15pt; font-size: 1pt; font-family: Georgia, serif;"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-size: 1pt; line-height: 7.15pt;">سنگ کورین با شبیه بودن خواصش به سنگ مصنوعی و همچنین نرمش و انعطاف پذیر فوق العاده تبدیل به عنصری کارا در کارهای اجرایی ساختمانی و دکوراسیون مسکونی ، اداری ، تجاری و درمانی گردیده است</span><span style="font-size: 1pt; line-height: 7.15pt;">ترمیم پذیری نیز یکی از خواص برتر این متریال منحصر به فرد نسبت به سایر مصالح هم ردیف خودش می باشد ، بصورتیکه تا زمانیکه ساختمان </span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#999999">صفحات تولیدی شرکت کورین پاسارگاد دارای تنوع زیادی در زمینۀ طرح و رنگ می باشند که قابلیت ست شدن و برابری و حتی تقابل با هر نوع دکوراسیونی را دارند و در سایت این شرکت و در بخش مربوطه قابل دسترسی است</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span style="font-size: 1pt; line-height: 7.15pt;">ربوطه پابرجاست ، با بهینه سازی و نوسازی این صفحات می توان ازآن بهره برد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">کورین برای اولین بار توسط شرکت</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> Dupont </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در میانۀ قرن بیستم به بازار جهانی وارد شد ولی تحقیقات و تولید آن سالها پیش ازین توسط محققان این شرکت صورت پذیرفته بود ، کورین متشکل از دو مادۀپلیمر اکریلیک و تری هیدرات آلمینیوم</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">میباشد که در ضخامتهای 6 و 12 و 19 میلیمتر در سراسر دنیا در حال تولید است و بهترین متریال جهت استفاده در مکانهایی است که در آنها مراقبت بیش از اندازه نسبت به بهداشت محیطی وجود دارد</span><b style="line-height: 150%;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">برخی از ویژگی های کاربردی</span></b><b style="line-height: 150%;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">صفحات کورین:</span></span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">1- ظاهر زیبا و با دوام2- تنوع رنگ بالا3- مقاومت در برابر ضربه و حرارت4- یکپارچه و بدون درز در اتصالات5- پولیش پذیری و قابلیت پرداخت بسیار عالی6- تحمل وزن 500 کیلوگرم بر متر مربع7- ضد آب - ضد لک - ضد حریق</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">صفحات تولیدی شرکت کورین پاسارگاد دارای تنوع زیادی در زمینۀ طرح و رنگ می باشند که قابلیت ست شدن و برابری و حتی تقابل با هر نوع دکوراسیونی را دارند و در سایت این شرکت و در بخش مربوطه قابل دسترسی است</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span> .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با افتخار اعلام میداریم :&nbsp;&nbsp;کـادر مجرب&nbsp;</span><b style="line-height: 150%;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مهندسی طــراحیِ</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">این شرکت&nbsp;در پروژه های محوله ، ناظر بر طــراحی و اجرا خواهند بود</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">که&nbsp;توسط پرسنل&nbsp;اجرایی&nbsp;دوره دیدۀ&nbsp;<b>کره جنــوبی</b>&nbsp;بانجام میرسد</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">همچنین علاوه بر&nbsp;استفـــاده از محصولات درجه یک تـــولیدی شـرکت</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پاســــارگاد ، از کلیـــه&nbsp;محصولات مرغوب خــــارجی&nbsp;مانند سامسونگ</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 1pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">هنکس ، تری استون&nbsp;و ال جی نیز بهره میبریم jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj</span></p> text/html 2013-11-11T08:46:12+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو تولید کورین در ایران http://corianpassargad.mihanblog.com/post/79 صفحات کورین تولیدی شرکت کورین پاسارگاد از بهترین مواد درجه یک کره ای تولید می شود به صورتیکه محصول نهایی کورین ابن &nbsp;موسسه دارای خواصی به مراتب بهتر از دیگر کارخانجات کورین می باشد که از این خواص می توان به شفافیت و براقیت کورین و همچنین مقاومت در مقابل حرارت غیر مستقیم تا 180 درجه سانتیگراد اشاره کرد که خواص ذکر شده در هیچیک از نمونه های کورین تولید شده از مواد چینی قابل روئیت نیست و به همین دلیل این صفحات کورین دارای ضمانت میباشند .<div><br></div> text/html 2013-10-27T11:29:14+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو پروژه های کورین http://corianpassargad.mihanblog.com/post/77 <img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151685742/کورین_14_.jpg" width="600" height="800"> <div><br></div><div><img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151685768/کورین_15_.jpg" width="600" height="800"></div><div><br></div><div><img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151685776/کورین_16_.jpg" width="600" height="800"></div><div><br></div><div><img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151685800/کورین_17_.jpg" width="800" height="600"></div><div><br></div><div><img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151685842/کورین_18_.jpg" width="800" height="604"></div><div><br></div><div><img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151685850/کورین_19_.jpg" width="600" height="800"></div><div><br></div><div><img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151685892/کورین_20_.jpg" width="800" height="553"></div><div><br></div><div><img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151685934/کورین_21_.jpg" width="900" height="602"></div><div><br></div><div><img style="-webkit-user-select: none; cursor: zoom-out;" src="http://s5.picofile.com/file/8151686600/کورین_22_.jpg" width="450" height="800"></div> text/html 2013-10-27T08:24:22+01:00 corianpassargad.mihanblog.com هژیر سخنگو قیمتهای کورین http://corianpassargad.mihanblog.com/post/139 <font size="3"> صفحات کورین رنگها و طرحهای متفاوتی دارند که بسته به نوع رنگ بندی و دانه بندی کورین درجه بندی می شوند</font><div><font size="3">قیمت کورین نیز با توجه به این خواص تعریف می گردد</font></div><div><font size="3">البته دانه های شیشه ای صفحه کورین نیز در تعیین قیمت سهم بسزایی دارند</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8207775392/%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86_40_.jpg" alt=""></div>